Regulamin Korzystania z                       Parkingu

 

REGULAMIN PARKINGU

Parkingiem zarządza RJ INWESTYCJE Sp.z o.o

Ul Krysiewicza 9/20 Poznań 61-825

NIP 7811894762

1. Parking jest płatny.

 

2.Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego.

 

3.Każdy użytkowynik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego "Regulaminu" i zobowiązuje sie do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

 

4.RJ INWESTYCJE Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

 

5.Parking czynny jest przez wszystkie dni w roku (24h/dobę).

6.Abonamenty oraz pakiety wykupuję się z góry u obsługi parkingu ! 
(Brak przedłużenia abonamentu bądź pakietu w terminie, do którego obowiązywał powoduję naliczanie opłaty godzinowej według cennika parkingu dla wybranego gabarytu pojazdu !. )

 

7.Na parkingu obowiązuje bezwzględny  zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,żrące,wybuchowe oraz inne,jeżeli znajdujący się w nich materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ oraz BHP.

 

8. Na parkingu,drogach dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy prawa o ruchu drogowym (Dz.U.z2012r.poz 1137tj.z późniejszymi zmianami)

 

9.Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów to 5km/h.

 

10.Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz poleceń obsługi parkingu.

Wjeżdżając  na parking należy obowiązkowo:

a)zatrzymać się przed zaporą  przy automacie biletowym lub czytniku kart.

b)uruchomić zaporę przez pobranie biletu parkingowego lub przyłożenia karty do czytnika.

c)pamiętać,że zapora zamyka sie natychmiast po każdym przejeździe samochodu.Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu automatycznej obsługi parkingu.

 

Wyjeżdzając z parkingu należy obowiązkowo:

a)uiścić opłatę w automacie płatniczym albo u operatora parkingu.

b)zatrzymać się przed zaporą przy czytniku biletów i kart.

c)pamiętać,że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.

d)jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu automatycznej obsługi parkingu.

 

11. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego "Regulaminu".Ceny określone w załączniku są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%.

 

12.Za zgubienie biletu parkingowego pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 200zł(słownie dwieście złotych). Cennik i regulamin dostępne są do wglądu u obsługi parkingu,dodatkowo cennik wywieszony jest przed wjazdem na parkingu,na terenie parkingu jak i również przy wyjeździe z parkingu,a także na automatach płatniczych.

 

13.W przypadku uszkodzenia automatycznej obsługi parkingu obowiązuję ręczne wydawanie przez pracowników parkingu dowodów wjazdu oraz kasowanie opłat za potwierdzeniem pobranej należności poprzez wydanie paragonu lub faktury VAT.

 

14.W przypadku uszkodzenia elementów parkingowego przez osoby korzystające z infrastruktury parkingowej zostaje spisane oświadczenie o dokonaniu szkody przez sprawcę oraz zostaje wezwany patrol policji.

 

15.Na miejscach parkingowych zabronione jest naprawianie,mycie,odkurzanie,wymiana płynów chłodzących,paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.

 

16.Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobą trzecim na terenie parkingu.