top of page
sssss.png

Dlaczego warto u nas parkować?

Nasze obiekty są całodobowo monitorowane oraz dozowane,w każdej chwili możesz skorzystać z obsługi parkingu! 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest RJ INWESTYCJE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Bolesława Krysiewicza nr 9/20, 61-825 Poznań KRS 0000505858, NIP
spółki: 7811894762, REGON spółki : 302696574.
2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania oraz
żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres mailowy:
rjinwestycje@onet.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i
dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku
ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co
stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw
Administratora.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Po zakończeniu
umowy dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu dokonywania
rozliczeń będą przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w
postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń,
wynikający z przepisów kodeksu cywilnego lub innych przepisów stanowiących podstawę dla
dochodzenia roszczeń.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, także prawo do przenoszenia tych danych, a gdy dane te były przetwarzane
niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne w związku z prowadzeniem postępowania
rekrutacyjnego prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo
żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, również gdy kwestionujesz prawidłowość
tych danych.
6. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora danych
osobowych, podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie
danych osobowych, w tym m.in. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne,
księgowość, kancelaria prawna, banki, urzędy.
8. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i nie będą profilowane.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji umowy.

10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.

saf.jpg

Bezpieczeństwo!

Twoje auto pozostaje pod naszym nadzorem oraz najwyższej klasy monitoringiem cyfrowym CCTV.

11.jpg

Szybka Rezerwacja

Bez problemu zarezerwujesz u nas miejsce parkingowe przez formularz,drogą telefoniczną lub mailem.

budka.JPG

Obsługa Parkingowa

Wyszkolony Personel do Twoich usług! 
W każdej chwili możesz skorzystać z pomocy.

Szybka rezerwacja lub Kontakt.

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page